Ordinace praktického lékaře MUDr. Eduard Rozmanit

Pracuji jako praktický lékař pro dospělé v Českém Těšíně od roku 1989. Od března 1993 pracuji ve své soukromé ordinaci na ulici Hrabinská 4. V mé práci mi pomáhá mladá lékařka MUDr. Miriam Folwarczná se specializací pro všeobecné lékařství a erudovaná sestra, paní Renata Šrubařová a Renáta Waniová. Jsme členy Lékařské komory, Společnosti J.E. Purkyně a jsem lektorem v oboru všeobecné lékařství. Naše ordinace je akreditovaným pracovištěm MZd.

Poskytujeme zdravotní péči v základním rozsahu dle standardů zdravotních pojišťoven rozšířenou o služby externích oborů.

Provádíme základní EKG vyšetření, stanovení glukózy glukometrem, vyšetření INR, vyšetření CRP, AMTK (Holterovo měření krevního tlaku), glykovaného hemoglobinu HbA1c, vyšetření OK, drobné chirurgické ošetření, aplikace infúzní terapie, dále provádím základní ultrazvukové vyšetření břicha, poskytuji elektroléčbu a léčbu ultrazvukem.

Poskytujeme závodní preventivní péči zaměstnancům: Celní správy, Slezské diakonie, některým základním a středním školám v Č. Těšíně a řadě dalších firem.

Nabízíme možnost objednat se k lékaři na určitou sjednanou hodinu bez čekání viz objednání vyšetření. Pro neobjednané máme v ordinaci objednávkový systém (obdobný jako na poště ), kdy při příchodu se vám zobrazí předběžný čas, kdy se k vyšetření dostanete. Objednejte se prosím i při akutním onemocnění. Budete ošetřeni v danou hodinu bez zbytečného čekání.

Zajišťujeme komplexní diagnostiku, léčebnou i preventivní péči o dospělé pacienty a mladistvé od věku 15ti let Poskytujeme diagnostickou a léčebně preventivní péči pro dospělé v rozsahu všeobecného lékařství. V ordinaci registrujeme klienty od 18 let věku.Přednostně rodinné příslušníky našich pacientů K registraci u nás potřebujete jen průkaz pojištěnce a občanský průkaz, vše ostatní zařídíme zde.

Telefonické konzultace, informace o laboratorních výsledcích, žádosti o recept poskytujeme denně od 11:30 do 12:30 hod.

WiFi připojení v čekárně


ORDINAČNÍ HODINY JSOU PRO NEOBJEDNANÉ PACIENTY Prosím neobjednávejte se na dny státních svátků, to neordinujeme! :)

Aktuality:

v úterý 27.10. odpolední ordinace pro neobjednané pacienty odpadá.

PROSÍM S RESPIRAČNÍM INFEKTEM (rýma, kašel teplota, porucha čichu) NEVSTUPUJTE DO ORDINACE BEZ OHLÁŠENÍ, ALE VOLEJTE TEL ČÍSLO 739577023

POKUD JSTE BYLI V KONTAKTU S COVID 19 NEBO MÁTE PODEZŘENÍ NA TOTO ONEMOCNĚNÍ PROSÍM NAPÍŠTE NA DOKTOR@ROZMANIT.CZ:

Od kdy máte potíže, ev. kdy jste byl v kontaktu s podezřelou osobou, nebo kdy vás kontaktovala KHS. jméno a příjmení telefonní číslo na které vás lze kontaktovat, své zdravotní potíže (teplota, kašel, ztráta čichu či chuti k jídlu, průjem zvracení, či jiné) adresu pobytu včetně PSČ, kód ZP. Pokud potřebujete vystavit PN tak: adresu zaměstnavatele a funkci v zaměstnání.
Jak budeme moci tak se Vám ozvem. Od samého začátku DODRŽUJTE KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ!!


JEŠTĚ OČKUJEME PROTI CHŘIPCE!!
očkování je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem osobám nad 65 let věku, dále pojištěncům, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem, pacientům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk.
V ostatních případech můžete čerpat bonus ze zdravotní pojišťovny.


Postupně najíždíme na normální pracovní režim. Změny, které koronavirus přinesl se odrazí i na organizaci naší práce. Přecházíme na plně objednávkový systém, který by měl zabránit shromažďování pacientů v čekárně. Ordinační hodiny pro neobjednané (akutní) pacienty se zkrátily, ale zato je výrazně větší prostor se objednat na určenou dobu.
PROSÍME PROTO O SLEDOVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK, KDE BUDETE PRŮBĚŽNĚ INFORMOVÁNÍ O VEŠKERÝCH ZMĚNÁCH.OD 14.4.2020 MÁTE MOŽNOST SE NECHAT VYŠETŘIT V NAŠÍ ORDINACI RAPID TESTEM NA PŘÍTOMNOST ONEMOCNĚNÍ COVID-19. K vyšetření je se nutno ale objednat, jelikož bude prováděno ve zvláštním režimu.Podle ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, se karanténou rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Důležité je naplnění smyslu tohoto karanténního opatření, tedy izolace této osoby.

Postupujte podle pokynů ministerstva zdravotnictví. Sleduje prosím informace na oficiálních stránkách www.mzcr.cz a www.szu.cz, tel. 724810106, 725191367
Alternativně můžete kontaktovat KHSMSK a její územní pracoviště na tel. číslech
Okres Karviná - 596 397 253, 596 397 255 <

TELEFONICKÉ KONZULTACE /laboratorní výsledky/ poskytujeme mezi 11:30 do 12:15 hod.


Žádosti o PŘEDPIS LÉKŮ provádějte ZÁSADNĚ ON-LINE v záložce NAPSAT LÉKY, telefonicky to nestíháme.

ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY K vyšetření se objednávejte na "OBJEDNÁNÍ K VYŠETŘENÍ -ZÁVODNÍ PROHLÍDKY"

K vstupním, výstupním, mimořádným či preventivním prohlídkám nutno doložit:
aktuální výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře!,
žádost zaměstnavatele k provedení preventivní prohlídky ( o jako prohlídku se jedná, pracovní zařazení funkce, směnnost a kategorii práce-druh rizika
donést ranní moč.V ordinaci se s paní doktorkou střídáme:
paní doktorka ordinuje v pondělí, úterý dopoledne, středu odpoledne ve čtvrtek dopoledne a sudé pátky
a já úterý odpoledne a středu dopoledne, a pátky v liché týdny.
Ve čtvrtek mám závodní preventivní péči

zápis pacientů k vyšetření končí 30 min před koncem ordinačních hodin


Pokud se objednáte, ale k vyšetření se nemůžete dostavit, odhlaste se elektronicky nebo napište zprávu minimálně 24 hodin před plánovaným vyšetřením . V opačném případě Vaši objednávku příště nebudeme akceptovat a budeme požadovat náhradu 100 Kč. Pokud si necháte vypsat recept, který včas nevyzvednete nebo ztratíte, vystavíme vám duplikát za manipulační poplatek 30 Kč.


V sudé úterky od 13.00-13.45 LPK.

Zdravotní dokumentaci ke vstupním či preventivním prohlídkám nedáváme. Do 10 dnů Vám provedeme výpis ze zdravotní dokumentace. Provedení na počkání bude zpoplatněno navíc 100,-KčZajímavý odkaz pro ty kdo pečují o chronicky nemocné http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi