Ordinace praktického lékaře MUDr. Eduard Rozmanit

Pracuji jako praktický lékař pro dospělé v Českém Těšíně od roku 1989. Od března 1993 pracuji ve své soukromé ordinaci na ulici Hrabinská 4. V mé práci mi pomáhá mladá lékařka MUDr. Miriam Folwarczná se specializací pro všeobecné lékařství a erudovaná sestra, paní Renata Šrubařová a Renáta Waniová. Jsme členy Lékařské komory, Společnosti J.E. Purkyně a jsem lektorem v oboru všeobecné lékařství. Naše ordinace je akreditovaným pracovištěm MZd.

Poskytujeme zdravotní péči v základním rozsahu dle standardů zdravotních pojišťoven rozšířenou o služby externích oborů.

Provádíme základní EKG vyšetření, stanovení glukózy glukometrem, vyšetření INR, vyšetření CRP, AMTK (Holterovo měření krevního tlaku), glykovaného hemoglobinu HbA1c, vyšetření OK, drobné chirurgické ošetření, aplikace infúzní terapie, dále provádím základní ultrazvukové vyšetření břicha, poskytuji elektroléčbu a léčbu ultrazvukem.

Poskytujeme závodní preventivní péči zaměstnancům: Celní správy, Slezské diakonie, některým základním a středním školám v Č. Těšíně a řadě dalších firem.

Nabízíme možnost objednat se k lékaři na určitou sjednanou hodinu bez čekání viz objednání vyšetření. Pro neobjednané máme v ordinaci objednávkový systém (obdobný jako na poště ), kdy při příchodu se vám zobrazí předběžný čas, kdy se k vyšetření dostanete. Objednejte se prosím i při akutním onemocnění. Budete ošetřeni v danou hodinu bez zbytečného čekání.

Zajišťujeme komplexní diagnostiku, léčebnou i preventivní péči o dospělé pacienty a mladistvé od věku 15ti let Poskytujeme diagnostickou a léčebně preventivní péči pro dospělé v rozsahu všeobecného lékařství. V ordinaci registrujeme klienty od 18 let věku.Přednostně rodinné příslušníky našich pacientů K registraci u nás potřebujete jen průkaz pojištěnce a občanský průkaz, vše ostatní zařídíme zde.

Telefonické konzultace, informace o laboratorních výsledcích, žádosti o recept poskytujeme denně od 11:30 do 12:30 hod.

WiFi připojení v čekárně


ORDINAČNÍ HODINY JSOU PRO NEOBJEDNANÉ PACIENTY
Prosím neobjednávejte se na dny státních svátků, to neordinujeme! :)

Aktuality:

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci poskytujeme pouze nezbytnou lékařskou péči pouze pro akutní případy. Preventivní ani posudkové činnosti neprovádíme. Zvažte proto, zda je Vaše návštěva ordinace v současné době nezbytná. Sledujde prosím informace na www.rozmanit.cz a oficiálních stránkách mzcr.cz

JELIKOŽ NEMÁME DOSTATEK PROSTŘEDKŮ OSOBNÍ OCHRANY, TAK ODE DNE 17.3.2020. JE ÚTERNÍ DOPOLEDNÍ ORDINACE ZRUŠENÁ. AKUTNÍ PROBLÉMY ALE MŮŽETE KONSULTOVAT NA TEL ČÍSLE 739577023
Pokud jste se objednali k vyšetření, Vaše objednání bude pravděpodobně zrušeno.
KORONAVIRUS- COVID19
Přestože vláda ČR zavedla ve snaze zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19 a deklaruje snahu podílet se na jejich realizaci maximální možno měrou, tak prozatím nebyla schopna zajistit dostatek ochranných prostředků. Roušky, které měly být jsou během víkendu a pondělí v počtu 2?3 ks distribuovány praktickým lékařům zatím nejsou. Pokud budou, nám vystačí maximálně na dva dny práce a navíc nám dochází desinfekce a rukavice. Lékaři primární péče-jsou tak prakticky zcela bez ochranných pomůcek. V této situaci a ve snaze nevystavovat lékaře primární péče neúnosnému riziku a také zabránit riziku šíření infekce v ordinacích primární péče vydává výbor SPL ČR následující doporučení svým členům: V současné epidemiologické situaci je třeba na každého pacienta s respiračním onemocněním pohlížet jako na potenciálně nemocného COVID-19. Není dále možné, aby praktičtí lékaři pracovali bez ochranných prostředků. Proto doporučujeme tento postup:
1.Od pondělí 16.3.2020 používejte striktně po celou ordinační dobu předepsaný respirátor a brýle. To platí i pro ostatní personál ordinace.
2.Redukujte počet personálu v ordinaci, tak aby Vám omezené množství ochranných prostředků vystačilo co nejdéle
3.Redukujte ordinační hodiny a zkraťte tak pro personál dobu expozice virem
4.Z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými v ordinacích VPL. Proto uzamkněte čekárny svých ordinací a dovnitř vpouštějte pacienty pouze po předchozí domluvě.
5.Omezte péči pouze na pacienty s akutními potížemi. Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky dále směrujte dle platných postupů na KHS a linku 112. Pacienty s banalitami odmítejte. Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží odložte. Samozřejmě odložte veškeré preventivní prohlídky, očkování atd.
6.Chronickou medikaci řešte vystavováním eRP. Pacientům v karanténě vystavujte e-PN pouze na základě telefonické konzultace. Stejně postupujte u všech pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.
7.S okamžitou platností přestaňte poskytovat pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou činnost (řidičské a zbrojní průkazy, jiné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavte vyšetření pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti)
8.V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Proto převeďte činnost Vašich praxí nouzového režimu. V tomto režimu uzavřete své ordinace pacientům. Poskytujte pouze telefonické či elektronické konzultace, zajistěte předpis e-Receptů a vystavování e-Neschopenek, ale nevstupujte do fyzického kontaktu s pacientem.
9.Pokud jste v dobrém zdravotním stavu, nabídněte své síly zdravotnímu systému k zajištění bazální péče o akutní pacienty cestou LPS či urgentních příjmů. Možné je i řešení, že péče o pacienty bude zajištěna pouze v několika vybraných ordinacích v každém okrese, které budou vybaveny ochrannými pomůckami.
10.V okamžiku, kdy bude Vaše ordinace znovu vybavena dostatečným množstvím ochranných prostředků, které umožní zajistit bezpečný provoz, vraťte se k režimu provozu dle bodů 4?7.
11.Tato doporučení platí do odvolání a budou dále upřesňována.V případě, že jste v posledních dnech navštívili oblasti s výskytem onemocnění koronavirem, máte povinnost karantény.


NECHOĎTE K LÉKAŘI, NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY !!ALE POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, PO NÁVRATU Z ITÁLIE SE HLASTE NA DOKTOR@ROZMANIT.CZ,

DO ORDINACE NECHOĎTE ANI NEVOLEJTE, PN VÁM BUDE VYSTAVENA ELEKTRONICKY, POKUD PŘESNĚ URČETE MÍSTO POBYTU V KARANTÉNĚ A ZAMĚSTNAVATELE.

AKTUÁLNÍ INFORMACE VIZ:

www.mzcr.cz
www.szu.cz
tel. 724810106, 725191367
Alternativně můžete kontaktovat KHSMSK a její územní pracoviště na tel. číslech

Okres Karviná - 596 397 253, 596 397 255
Okres Bruntál - 554 774 128
Okres Frýdek-Místek - 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316
Okres Nový Jičín - 556 770 384-386
Okres Opava - 553 668 846
Ostrava - 595 138 118-119OČKOVÁNÍ PROTI SEZONNÍ CHŘIPCE
je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem osobám nad 65 let věku, dále pojištěncům, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem, pacientům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk.
V ostatních případech můžete čerpat bonus ze zdravotní pojišťovny
K vstupním, výstupním, mimořádným či preventivním prohlídkám nutno doložit aktuální výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře! k vyšetření se objednávejte na "objednání prevence"
Od. 1.9.2019 dochází k rozšíření ordinačních hodin!!
V ordinaci se s paní doktorkou střídáme,
paní doktorka ordinuje v pondělí,úterý dopoledne, středu odpoledne ve čtvrtek dopoledne a sudé pátky
a já úterý odpoledne a středu dopoledne, a pátky v liché týdny ve čtvrtek mám závodní prev péči


zápis pacientů k vyšetření končí 30 min před koncem ordinačních hodin


Pokud se objednáte, ale k vyšetření se nemůžete dostavit, odhlaste se elektronicky nebo napište zprávu minimálně 24 hodin před plánovaným vyšetřením . V opačném případě Vaši objednávku příště nebudeme akceptovat a budeme požadovat náhradu 100 Kč. Pokud si necháte vypsat recept, který včas nevyzvednete nebo ztratíte, vystavíme vám duplikát za manipulační poplatek 30 Kč.


Telefonické konzultace /laboratorní výsledky , žádost o recept/ poskytuji denně od 11:30 do 12:15 hod.V sudé úterky od 13.00-13.45 LPK.

Zdravotní dokumentaci ke vstupním či preventivním prohlídkám nedáváme. Do 10 dnů Vám provedeme výpis ze zdravotní dokumentace.

Zajímavý odkaz pro ty kdo pečují o chronicky nemocné http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi